Friday, July 20, 2018

Czy konsolidacja kredytów to zawsze dobre rozwiązanie?

Kredytobiorcy powinni dokładnie analizować wskaźniki gospodarstwa domowego przy spłacie zobowiązania, niezależnie od terminu obowiązywania. Kryzysowe sytuacje zdarzają się stosunkowo często, co wymusza podejmowanie decyzji o restrukturyzacji. Czy konsolidacja kredytów to zawsze dobre, praktyczne rozwiązanie dla budżetu? Ja myślę że tak, a utwierdzisz się w tym na stronie 17bankow.com.

Czy konsolidacja to wartościowe narzędzie restrukturyzacji?
Warto odpowiedzieć na pytanie, do czego w ogóle służy konsolidacja kredytów. Dzięki konsolidacji dochodzi do połączenia wielu rat w jedną, dodatkowo uśrednioną, co pozwala ograniczyć koszty całkowite zobowiązań. Nie każdy kredytobiorca naturalnie utrzymuje wiele kredytów jednocześnie. W przypadku wystąpienia problemów z pojedynczymi zobowiązaniami najlepiej udać się na bezpośrednie negocjacje do banku detalicznego i podpisać ewentualny aneks do umowy. Konsolidacja kredytów działa bardzo podobnie do klasycznego aneksu, w którym kredytobiorca pragnie wydłużenia okresu kredytowania w zamian za uzyskanie stosunkowo niskiej raty miesięcznej. Niska rata miesięczna wpływa pozytywnie na wskaźniki ekonomiczne gospodarstwa domowego. Do tego kredytobiorca ma większy komfort psychiczny przy spłacie, nie generuje kosztów przelewów, ma spokój z formalnościami, czy kontaktem z wieloma instytucjami finansowymi jednocześnie. Konsolidacja kredytów sprawdza się naturalnie najlepiej w okresie bardzo niskich stóp procentowych. Na razie Narodowy Bank Polski sugeruje utrzymanie polityki monetarnej na podobnym poziomie, co wróży dobrze szybkiej restrukturyzacji zadłużenia.

Jakie czynniki zachęcają do konsolidacji?
Kredytobiorcy chętnie wybierają kredyt konsolidacyjny, bo pozwala na uzyskanie nie tylko jednej, małej raty, ale zapewnia dodatkowe pieniądze przy w miarę pozytywnej zdolności kredytowej. Kwota maksymalna kredytu konsolidacyjnego jest uzależniona od pozytywnej zdolności kredytowej, dlatego za wszelką cenę warto utrzymać ten element. Głównym zagrożeniem konsolidacji kredytów jest po prostu uzależnienie długoterminowe budżetu domowego od banku detalicznego. Kredyty konsolidacyjne to z reguły zobowiązania długoterminowe, obowiązujące nawet przez trzydzieści lat. Do wyboru konsolidacji zadłużenia zachęcają nie tylko niskie stopy procentowe, ale również programy socjalne, czy wzrost wynagrodzeń w niektórych sektorach nowoczesnej gospodarki. To sugeruje, że kredytobiorcy charakteryzują się większą świadomością dotyczącą naprawy budżetu domowego w problemach zadłużeniowych. Czy skorzystasz z przedstawionych wskazówek?