Friday, July 3, 2020

Jak prawidłowo zrozumieć zdolność kredytową przy kredytach gotówkowych?

To jasne, że do zaciągnięcia kredytu gotówkowego potrzebujesz pozytywnej zdolności kredytowej, ale w jaki sposób rozumieć składniki analizy wiarygodności kredytobiorcy i jak się prawidłowo przygotować do współpracy, aby nie zaszkodzić sobie w przyszłości. Jeżeli wchodzisz na rynek kredytowy pierwszy raz powinieneś postawić zdolność kredytową na pierwszym miejscu ze względu na preferencyjne warunki obsługi sprawdzonego klienta. A zatem, jak prawidłowo zrozumieć zdolność kredytową przy kredytach gotówkowych.

Z czego wynika potrzeba analizy zdolności kredytowej?

Obowiązek analizowania klienta to nie widzimisię banków, ale odgórne wytyczne wynikające bezpośrednio z ustawy o kredycie konsumenckim, a także częściowo z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. W Polsce nie wydaje się kredytów, pożyczek osobom niewiarygodnym ekonomicznie, ponieważ to może spowodować zapaść nie tylko dużych instytucji finansowych, ale wręcz całego społeczeństwa w skrajnych przypadkach. Taki model funkcjonował w bankach inwestycyjnych na terenie USA przed wystąpieniem ostatniego kryzysu gospodarczego. Ryzykowne kredyty hipoteczne banki inwestycyjne zamieniały w papiery wartościowe (duże uproszczenie, tematyka sekurytyzacji) i wypuszczały na rynki międzynarodowe z idealnym scoringiem. Polska ochroniła się przed wskazanym kryzysem z prostego powodu. W kraju nie działają banki spekulujące na bardzo ryzykownych instrumentach i to dzieje się do tej pory. Krótko mówiąc bez potwierdzenia wiarygodności ekonomicznej, możliwości spłaty kredytu gotówkowego nie otrzymasz pieniędzy. Nieco inaczej traktuje się kredytobiorców posiadających majątek wchodzący w skład zabezpieczenia umowy.

Z czego konkretnie składa się zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa składa się z kilku ważnych punktów, a jeden z najważniejszych to historia spłaty dotychczasowych zobowiązań widoczna bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej. Nie tylko banki monitorują BIK, ale jako zwykła osoba fizyczna też masz taką możliwość. Wystarczy w tym celu założenie zweryfikowanego konta (na podstawie danych rachunku osobistego, wymóg przelewu). To dobre narzędzie, ponieważ widzisz to samo, co doradca w banku, a na BIK masz nawet wskazówki dotyczące poprawy ogólnego scoringu. Możesz też wcześniej zapytać bank od jakich widełek punktacji akceptuje wnioski i czy podchodzi do pewnych problemów indywidualnie. W BIK znajduje się cała historia operacji bankowych, nawet dotyczących użytkowania kart kredytowych w przeszłości. Kolejny istotny punkt to wysokość dochodów i ich stabilność. Sama wysokość dochodów niestety nie wystarczy, kiedy nie masz odpowiedniej płynności lub problemy sezonowe. To dotyczy głównie właścicieli działalności gospodarczych. Można powiedzieć, że to często systematyczność otrzymywania dochodów, nawet niskich przeważa nad wysokością w przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy. W 2020 roku niektóre banki niechętnie podchodzą do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, właścicieli biznesów.

Inwestycja w przyszłość na rynku kredytowym

Pozytywna zdolność kredytowa to bardzo ciekawa inwestycja. Wiarygodność w oczach kredytodawców przekłada się na znacznie szybszy dostęp do pieniędzy, do promocji, do mniejszej presji na zabezpieczenie umowy. Rozpocznij budowanie pozytywnej zdolności kredytowej od pierwszego zatrudnienia. Nie musisz prezentować idealnej zdolności kredytowej w każdym przypadku. Poza kredytem gotówkowym istnieją alternatywy, ale ograniczone pod kątem ilościowym i często niestety jakościowym.