Friday, July 3, 2020

Jak prawidłowo zrozumieć zdolność kredytową przy kredytach gotówkowych?

To jasne, że do zaciągnięcia kredytu gotówkowego potrzebujesz pozytywnej zdolności kredytowej, ale w jaki sposób rozumieć składniki analizy wiarygodności kredytobiorcy i jak się prawidłowo przygotować do współpracy, aby nie zaszkodzić sobie w przyszłości. Jeżeli wchodzisz na rynek kredytowy pierwszy raz powinieneś postawić zdolność kredytową na pierwszym miejscu ze względu na preferencyjne warunki obsługi sprawdzonego klienta. A zatem, jak prawidłowo zrozumieć zdolność kredytową przy kredytach gotówkowych.

Z czego wynika potrzeba analizy zdolności kredytowej?

Obowiązek analizowania klienta to nie widzimisię banków, ale odgórne wytyczne wynikające bezpośrednio z ustawy o kredycie konsumenckim, a także częściowo z wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego. W Polsce nie wydaje się kredytów, pożyczek osobom niewiarygodnym ekonomicznie, ponieważ to może spowodować zapaść nie tylko dużych instytucji finansowych, ale wręcz całego społeczeństwa w skrajnych przypadkach. Taki model funkcjonował w bankach inwestycyjnych na terenie USA przed wystąpieniem ostatniego kryzysu gospodarczego. Ryzykowne kredyty hipoteczne banki inwestycyjne zamieniały w papiery wartościowe (duże uproszczenie, tematyka sekurytyzacji) i wypuszczały na rynki międzynarodowe z idealnym scoringiem. Polska ochroniła się przed wskazanym kryzysem z prostego powodu. W kraju nie działają banki spekulujące na bardzo ryzykownych instrumentach i to dzieje się do tej pory. Krótko mówiąc bez potwierdzenia wiarygodności ekonomicznej, możliwości spłaty kredytu gotówkowego nie otrzymasz pieniędzy. Nieco inaczej traktuje się kredytobiorców posiadających majątek wchodzący w skład zabezpieczenia umowy.

Z czego konkretnie składa się zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa składa się z kilku ważnych punktów, a jeden z najważniejszych to historia spłaty dotychczasowych zobowiązań widoczna bezpośrednio w Biurze Informacji Kredytowej. Nie tylko banki monitorują BIK, ale jako zwykła osoba fizyczna też masz taką możliwość. Wystarczy w tym celu założenie zweryfikowanego konta (na podstawie danych rachunku osobistego, wymóg przelewu). To dobre narzędzie, ponieważ widzisz to samo, co doradca w banku, a na BIK masz nawet wskazówki dotyczące poprawy ogólnego scoringu. Możesz też wcześniej zapytać bank od jakich widełek punktacji akceptuje wnioski i czy podchodzi do pewnych problemów indywidualnie. W BIK znajduje się cała historia operacji bankowych, nawet dotyczących użytkowania kart kredytowych w przeszłości. Kolejny istotny punkt to wysokość dochodów i ich stabilność. Sama wysokość dochodów niestety nie wystarczy, kiedy nie masz odpowiedniej płynności lub problemy sezonowe. To dotyczy głównie właścicieli działalności gospodarczych. Można powiedzieć, że to często systematyczność otrzymywania dochodów, nawet niskich przeważa nad wysokością w przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy. W 2020 roku niektóre banki niechętnie podchodzą do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, właścicieli biznesów.

Inwestycja w przyszłość na rynku kredytowym

Pozytywna zdolność kredytowa to bardzo ciekawa inwestycja. Wiarygodność w oczach kredytodawców przekłada się na znacznie szybszy dostęp do pieniędzy, do promocji, do mniejszej presji na zabezpieczenie umowy. Rozpocznij budowanie pozytywnej zdolności kredytowej od pierwszego zatrudnienia. Nie musisz prezentować idealnej zdolności kredytowej w każdym przypadku. Poza kredytem gotówkowym istnieją alternatywy, ale ograniczone pod kątem ilościowym i często niestety jakościowym.

Wednesday, April 22, 2020

Dlaczego kredyty gotówkowe są lepsze od pożyczek?

Ogólnie kredyty gotówkowe są lepsze od pożyczek bo posiadają pozytywne cechy kredytów, aczkolwiek są pewnego rodzaju łącznikiem w przepaści między kredytami zwykłymi celowymi a pożyczkami gotówkowymi. Ogólnie lepiej jest brać kredyty gotówkowe ponieważ po prostu są tańsze a stosunkowo łatwo je otrzymać.

Kredyty gotówkowe jak wszystkie inne kredyty są regulowane przez nadzór finansowy i przepisy antylichwiarskie. Narodowy Bank Polski ustala stopy procentowe, których oprocentowanie kredytu nie może przekroczyć pewnej wielokrotności, bani oczywiście tarają się nadrobić tą stratę w jakimś stopniu za pomocą wysokich prowizji jednak te też są w pewnym stopniu regulowane. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczek gotówkowych ich oprocentowanie nie jest tak dobrze regulowane, a prowizje potrafią być naprawdę lichwiarskie. Zazwyczaj instytucje pożyczkowe reklamują swoje produkty na bardzo krótkie okresy czasu na przykład na miesiąc, wtedy koszty wydają się niezbyt duże jednak w skali roku koszty mogą osiągnąć nawet kilkaset procent, gdzie w przypadku kredytów gotówkowych mogą osiągnąć najwyżej kilkadziesiąt procent.

Warto zwrócić uwagę także na to że kredyty ze względu na swoją specyfikę są produktem bankowym a pożyczki bardzo często oferują parabanki i lombardy oraz inne instytucje finansowe. Banki od lat słyną z opinii bezpiecznych. Poza tym że banki są bardzo wiarygodne i bezpieczne, branie kredytu w tej instytucji wiąże się z dodatkowymi korzyściami. Jedną z takich korzyści może być historia kredytowa, biorąc kredyt w swoim banku a następnie spłacając raty w terminach zyskujemy zaufanie banku przez co w późniejszych terminach można dostać korzystniejsze warunki kredytowania. Inną korzyścią wynikającą z wzięcia kredytu w banku zamiast pożyczki w wątpliwej instytucji finansowej może być możliwość dogadania. Bankom zależy przede wszystkim na zysku ale nie tylko, chcą mieć jak najwięcej klientów, którzy polecą bank ale także takich, którzy wezmą jak najwięcej produktów, bank może zaproponować wakacje kredytowe lub inne rozwiązania ułatwiające spłatę rat kredytu. Biorąc kredyt gotówkowy i mając inne kredyty łatwiej jest później osiągnąć konsolidacje.

Wednesday, February 26, 2020

Konsolidacja bez zdolności kredytowej

Kredyt konsolidacyjny to w ostatnich latach bardzo popularny produkt bankowy, jednak jak się okazuje nie jest on dla wszystkich. Niemniej jednak nawet osoby które myślą że bez zdolności kredytowej nie mają po co ubiegać się o konsolidację. Jak się okazuje bez zdolności kredytowej konsolidacja jest również możliwa. Jest to rozwiązanie idealne dla osób, które popadły w pętlę zadłużenia. Żyjemy w czasach, w których pożyczkę można otrzymać bez wychodzenia z domu. Nie jest trudno przecenić swoje możliwości, w sytuacji kiedy na naszej drodze jest tak wiele szybkich rozwiązań finansowych. Niestety konsekwencje naszej rozrzutności mogą okazać się bardzo bolesne. Wiąże się z utratą płynności finansowej, brakiem możliwości terminowej spłaty kilku zobowiązań oraz brak środków na życie i codzienne wydatki, to tylko część skutków zbyt swobodnego zarządzania budżetem.

Konsolidacja sposobem na jedną ratę

Konsolidacja czyli zamiana wszystkich posiadanych kredytów w jedno zobowiązanie jest często kluczem do sukcesu i pierwszym krokiem do wyjścia z zadłużenia. Konsolidować możemy tak naprawdę wszystkie rodzaje kredytów, począwszy od kredytów gotówkowych przez te zaciągnięte na zakup samochodu aż po zadłużenie na karcie kredytowej i kredyty mieszkaniowe.

Połączenie wszystkich zobowiązań w jedną ratę powoduje niższą ratę a tym samym wydłużeniem okresu kredytowania. Dzięki temu nasz domowy budżet z pewnością odczuje dużą ulgę. Będziemy też mogli znacznie swobodniej planować domowe wydatki bez obawy o, że zapomnimy zapłacić którejś z kolei raty lub nie wystarczy na nią środków.

Czy zdolność kredytowa jest konieczna do konsolidacji?

Zdolność kredytowa to podstawowy elementów weryfikacji kredytobiorcy. Polega przede wszystkim na ustalenie, czy będzie nas stać na kredyt. Do obliczenia zdolności kredytowej będą brane pod uwagę następujące czynniki:

okres na jaki jest sporządzona nasz umowa o pracę/zlecenie/dzieło,

wszystkie miesięczne koszty stałe, wynikające z opłacania zaciągniętych już rat zobowiązań finansowych, czynszu oraz opłat za media.

Po przeanalizowaniu tych czynników bank podejmuje decyzję o przyznaniu nam bądź nie kredytu. Jeśli bank uzna, że bez trudu zdołamy spłacić kredyt, decyzja jest pozytywna. Jeśli jednak uzna, że mamy zbyt dużą kwotę comiesięcznych zobowiązań i nie jesteśmy w stanie ich spłacić decyzja jest odmowna. Jeżeli jednak jeden bank nam odmówi nie o znaczy że inny tez podejmie taką decyzję. Każdy bank ma swoje indywidualne warunki przydzielania kredytów. To, że w jednym banku odmówiono, nie oznacza, że w każdym kolejnym będzie tak samo.